Budynek Instytutu Edukacji Sarmackiej w Książęcym Mieście Grodzisku


O Instytucie Edukacji Sarmackiej

Podstawowe informacje

Instytut Edukacji Sarmackiej im. Sebastiana Inkaskiego jest niepubliczną placówką edukacyjną stanowiącą własność księcia Sarmacji, otwartą dnia 5 grudnia 2005 r. Swoją działalność rozpoczął od prowadzenia nauki w zakresie podstaw wiedzy o Sarmacji, skierowanej przede wszystkim do nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji — z myślą o pomocy im w zaaklimatyzowaniu się w Sarmacji oraz ułatwieniu im rozpoczęcia w niej aktywnego życia.

Instytut Edukacji Sarmackiej nastawiony jest na prowadzenie indywidualnego nauczania, możliwie najpełniej dostosowanego do potrzeb słuchacza. Każdemu ze słuchaczy z chwilą zapisu na kurs jest automatycznie przydzielany opiekun naukowy, którego zadaniem jest rozszerzanie wiedzy zawartej w materiałach do nauki, udzielanie odpowiedzi na zadawane przez słuchacza pytania oraz wskazywanie mu możliwości indywidualnego rozwoju w Księstwie Sarmacji, zgodnego z jego umiejętnościami.

Instytut Edukacji Sarmackiej prowadzi bezpłatną naukę w zakresie podstaw wiedzy o Sarmacji — za podejście do egzaminu pobiera opłatę w wysokości 1 lt, potwierdzającą jednocześnie opanowanie przez słuchacza podstaw teoretycznych i praktycznych funkcjonowania sarmackiego systemu bankowego i zwracaną w razie zdania egzaminu. Jako placówka niepubliczna, Instytut utrzymuje się z mecenatu księcia, dotacji publicznych oraz ofiarności publicznej — sponsorzy tworzą Radę Fundatorów.

System nauczania w Instytucie Edukacji Sarmackiej został opracowany w oparciu o doświadczenia Szkoły Podstawowej Wielkiego Księstwa Solardii oraz innych placówek edukacji stopnia podstawowego polskich państw wirtualnych.

Herb Instytutu Edukacji Sarmackiej

Herbem Instytutu Edukacji Sarmackiej jest w tarczy czerwonej krzyż srebrny, pomiędzy ramionami krzyża cztery złote płomienie symbolizujące wiedzę. W tarczy sercowej czerwonej zwieńczonej mitrą książęcą wąż zielony w koronie złotej pożerający złote jabłko o dwóch listkach — herb księcia Piotra Mikołaja. Całość utrzymują dwa złote lwy wspięte stojące na czerwonych księgach zdobionych złotem. W klejnocie mnich w habicie i kapturze czarnych zdobionych złotem, w lewej ręce trzymający księgę, a na prawej utrzymujący kruka. Dewizą Instytutu jest „Pro Patria” — „Dla Ojczyzny”.

Tablica pamiątkowa Instytutu Edukacji Sarmackiej

© Instytut Edukacji Sarmackiej 2005-2006 :: Webdesign Helwetyk Romański