Budynek Instytutu Edukacji Sarmackiej w Książęcym Mieście Grodzisku


Kurs podstaw wiedzy o Sarmacji —
Symbole narodowe Księstwa Sarmacji

Herb Księstwa Sarmacji prezentujemy powyżej. Godłem (głównym elementem tarczy, często mylonym z herbem jako całością) jest Orzeł Biały. Orzeł umieszczony jest na tarczy o barwach czerwonej i niebieskiej, gdzie barwa czerwona stanowi odwołanie do polskiego herbu, zaś barwa niebieska symbolizuje wolność. Całość umieszczona jest na płaszczu gronostajowym zwieńczonym mitrą (koroną) książęcą, symbolizującą władzę monarszą w Księstwie Sarmacji.

Flaga Księstwa Sarmacji składa się z trzech poziomych pasów o barwach białej, czerwonej i niebieskiej, które są sarmackimi barwami narodowymi. Historia flagi sięga czasów nieistniejącego już państwa wirtualnego — Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej (WKRP). Państwo to jako pierwsze posługiwało się tą flagą, powstałą przez dodanie do polskiej biało-czerwonej flagi niebieskiego pasa, symbolizującego wolność — stąd biały pas jest dwukrotnie szerszy od pozostałych. Sarmacja przez swoje pierwsze miesiące stanowiła część WKRP i używała jego flagi, którą posługuje się nieprzerwanie po dzień dzisiejszy.

Hymnem Księstwa Sarmacji od 25 września 2002 r. jest melodia, którą można usłyszeć w tle. Księstwo Sarmacji otrzymało ją w prezencie od Republiki Baridasu pierwotnie sądząc, iż jest to autorska kompozycja jednej z osób zaprzyjaźnionych z ówczesnymi władzami Republiki. Wiosną 2005 r. do melodii zostały napisane słowa, zaś hymn otrzymał w Sarmacji tytuł „Wielka Sarmacjo”. Jak się jednak okazało pod koniec listopada 2005 r., jest to melodia hymnu Republiki Czadu (La Tchadienne, muz. Paul Villard) skomponowanego z okazji proklamacji niepodległości w 1960 r.

1. Wielka Sarmacjo — Ojczyzno wolności,
Wspaniały kraju swobód i praw.
Twoje są nasze ciała i umysły,
Dla Ciebie poznamy krwi naszej smak.

2. Nigdy Twój duch
nie zgaśnie w naszych sercach.
Pod Twoim sztandarem kroczymy w świat.
Przysięgę dziś składa oddany Twój lud:
Dopóki żyjemy, nie zginie Acja ród!

3. Wielka Sarmacjo — Ojczyzno najdroższa,
Potężny domu wolny od zła.
Nasza przystani od codziennych trosk —
My, zawsze wierni, składamy Ci hołd.

© Instytut Edukacji Sarmackiej 2005-2006 :: Webdesign Helwetyk Romański