Budynek Instytutu Edukacji Sarmackiej w Książęcym Mieście Grodzisku


Rekrutacja do Instytutu chwilowo zamknięta

Wprowadzenie do zasad nauki

Nauka odbywa się w cyklu wykładów i trwa przez 14 dni. Co dwa dni będziesz otrzymywać na swój adres poczty elektronicznej, podany przy zamieszkiwaniu w Sarmacji, odsyłacze do bieżących wykładów. Po zakończeniu kursu przystąpisz do egzaminu, który sprawdzi wiedzę uzyskaną w toku nauki.

Ślubowanie słuchacza Instytutu

„Podejmując naukę w Instytucie Edukacji Sarmackiej przyrzekam uroczyście: uczciwie i rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności, dbać o godność słuchacza i dobre imię Instytutu, przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w Instytucie, a nabyte umiejętności i wiedzę wykorzystać z pożytkiem dla siebie, swojej społeczności lokalnej i całej rzeczypospolitej sarmackiej”

— Twój identyfikator sarmacki
— Twoje hasło sarmackie
— Twój adres e-mail
— Twój numer gadu-gadu

© Instytut Edukacji Sarmackiej 2005-2006 :: Webdesign Helwetyk Romański